1917, week 3 Op de H.A.I.E.V.

De verveling onder de manschappen op de forten leidde tot huisvlijt van kunstwerken en gebruiksvoorwerpen. In het Stedelijk Museum in Amsterdam werd een tentoonstelling gehouden van de voorwerpen die de soldaten hadden gemaakt. De tentoonstelling werd bezocht door generaal Snijders.

De militaire huisvlijttentoonstelling in het Stedelijk Museum blijft de aandacht trekken — gistermiddag werd zij bezocht door den opperbevelhebber van leger en vloot generaal Snijders —, maar toch is het bezoek nog niet zoo als de volijverige dames en heeren, die de leiding hebben, gehoopt hadden, en (laat er ons dit dadelijk aan toevoegen) in het belang van het goede doel wenschelijk is.

Want hoe men overigens ook moge denken over voel primitieve huisvlijt, die wel eens in geknutsel ontaardt een ieder zal moeten erkennen, dat die handenarbeid door onze jongens op de forten, aan de grenzen en aan de zeekust een welkome afleiding is, en bovendien, dat uit de wijze waarop deze liefhebberij, beoefend wordt, vaak veel goede smaak blijkt.

Bovendien zal de opbrengst van het bezoek aan de tentoonstelling, zooals wij reeds vóór dezen aanstipten, ten goede komen aan de beschermelingen van de Nationale Vereeniging tot Steun van Miliciens. Reden te over voor de gegoede burgerij om tentoonstelling en bazar te bezoeken en dan flink in den buidel te tasten. Te meer waar het weldoen hier zoo aangenaam is gemaakt, dat het haast geen opoffering meer mag heeten.
Gistermiddag waren er op de tentoonstelling voordrachten van den heer en mevrouw Verkade. Vandaag komt Thom. Denijs er met Julius Röntgen. Woensdag is er het Schimmenspel van Ko Doncker. En dit alles kan men genieten voor zijn toegangskaart tot de tentoonstelling ad 50 cent! ‘t Is werkelijk te geef!

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 januari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: