1917, week 17 Verlenging van rijtijden bij de treinen

Een bijzondere oplossing voor het tegengaan van het kolentekort in mei 1917: niet de dienstregeling van de trein nóg verder inkrimpen, maar de snelheid van de treinen verlagen en de rijtijden verlengen.

Naar „Het Centrum” verneemt zal, ter besparing van steenkool, niet worden overgegaan tot nog meerdere inkrimping van het aantal treinen.

Om te komen tot minder kolenverbruik zullen de rijtijden worden verlengd, zoodat de treinen langzamer zullen gaan loopen, wat een aanmerkelijke besparing van brandstof geeft.

Aan deze regeling, welke 1 Juni zal ingaan, wordt druk gewerkt.

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: