1917, week 17 Verbod uitvoer uit de Stelling Amsterdam

In het Algemeen Handelsblad van 28 april 1917 een lange lijst met brandstoffen en levensmiddelen die door de generaal-majoor commandant van de Stelling van Amsterdam waren aangemerkt als ‘verboden uit te voeren uit het gebied van de stelling’.

De generaal-majoor commandant der Stelling van Amsterdam heeft verboden het vervoer uit het gebied van de Stelling Amsterdam naar de overige gedeelte van het Rijk van de navolgende artikelen:
Benzine (hieronder valt ook gasoline), briketten (hieronder vallen zoowel steenkool- als houtskool- en bruinkoolbriketten), cokes (hieronder valt ook cokesgruis), coprah, dekens, genees- en verbandmiddelen en de grondstoffen daarvan, haver (hieronder vallen ook haverbijmengsels, voederhaver en haverkoeken); plantenloostoffen en de daarvan vervaardigde extracten, rogge (hieronder vallen ook roggebijmengsels en voederrogge), roggemeel, rijst, steenkolen (hieronder vallen ook steenkolengruis, bruinkool, anthraciet en anthracietgruis), stroo van halmgewassen (tarwe-, haver-, rogge-, gerst- kanariezaadstroo), tarwe (hieronder vallen ook tarwebijmengsels en voedertarwe), tarwemeel; turf (hieronder vallen ook turfbriketten), voederketels, zout.

Van dit verbod kan uitsluiting verkregen worden voor de artikelen benoodigd voor toevoer aan het leger en de vloot. In bijzondere gevallen kan ook nog door een bijzonder besluit van den commandant der Stelling van Amsterdam worden afgeweken. Voor evenbedoelde utisluitingen en bijzondere gevallen vervoege men zich bij de verplegings-commissie, adres: Burger Weeeshuis, ingang St. Luciensteeg.

Door deze bekendmaking zijn vervallen alle vorige bekendmakingen.

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: