1917, week 16 Dienstkleeding aalmoezeniers

In De Telegraaf van 20 april 1917 een gedetailleerde beschrijving van de nieuw vastgestelde voorschriften voor dienstkleding voor almoezeniers.  Hoofdkleur: grijs. In het daaropvolgende bericht wordt aangegeven dat de donkere uniformen niet opnieuw zullen worden ingevoerd. Het ‘afdragen’ van de oude donkere uniformen, al dan niet in combinatie met de grijze kledingstukken, mag onder bepaalde omstandigheden wel.

Omtrent de door den minister van Oorlog nieuw vastgestelde dienstkleeding voor de hoofdaalmoezeniers en de hulpaalmoezeniers kan het volgende medegedeeld worden.

De kepi zal zijn van grijs laken en met ovaal ronden bodem, hoog voor 9½ en achter 12½ c.M., vallende klep met grijs laken overtrokken, stormband van blank tuigleder met bronzen gesp en schuifpassant, onderscheidenlijk op 1 en 4 c.M. afstand van den onderkant een blauwen bies, breed ongeveer 2 m.M., de bol gebiesd met grijs laken, aan de voorzijde een kokarde van oranjezijde met gouden torsade en tusschen de biezen het bronzen indeelingsdistinctief.
De veldjas zal zijn van grijs laken, zonder schouderbedekking. Om den linkerarm een witte band met rood kruis. De broek van grijs laken is lang, met blauw-gebiesde buitennaden.

De overjas is van grijs laken, grijze waterdichte stof of gummi. zij heeft een breeden liggenden kraag met sluitlus op elke punt, voorzien van het rangsdistinctief.

Door de divisie- en hulpaalmoezeniers worden bij de uitoefening van hunne functie op de borst een kruis aan een koord of ketting gedragen; het kruis met ronde hoeken. Aan veldpredikers of reserve-veldpredikers, alsmede aan aalmoezeniers en hulpaalmoezeniers wordt vergund te velde een veldjas te dragen met korte panden.

 Geen donkere uniform

 In aansluiting aan ons vorig bericht kunnen wij nader nog mededeelen, dat deze week bij legerorder aan de troepen het volgende zal worden bekendgemaakt.

In verband met herhaaldelijk voorkomende persberichten omtrent wederinvoering van eene donkere uniform voor die wapens en dienstvakken, voor welke thans grijze kleeding algemeen is voorgeschreven, wordt ter algemeene kennis gebracht, dat die berichten alle grond missen. Weder-invoering van de donkere kleeding is mitsdien niet te verwachten.

Ten einde de gelegenheid tot het afdragen van donkere kleeding van vervallen model te verruimen in verband met de voor dat afdragen vastgestelde termijnen, wordt ook aan officieren vergund bij uitrukkende en kleine diensten kleedingstukken van oud- en nieuw model door elkander te dragen, voor zoover dit door de autoriteit, die de tenue gelast, in verband met plaatselijke en andere omstandigheden toelaatbaar wordt geacht.

Bron: De Telegraaf, 20 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: