1917, week 15 De Kölnische Zeitung over het oorlogsdoel

De Nieuwe Rotterdamsche Courant verwijst naar een artikel in de Kölnische Zeitung waarin wordt gesteld dat de oorlog in een zodanig fase zit, dat er alleen maar gekozen kan worden om door te vechten. De Duitse eisen stonden in de krant, ook na bijna drie jaar oorlog, nog recht overeind.

Keulen, 12 april (Part.) De Kölnische Ztg. schrijft in een hoofdartikel, dat de strijd tusschen Duitschland en Engeland eerst dan kan eindigen, als een van beide staten niet meer doorvechten kan. „Wij zullen onzen laatsten druppel bloed er voor geven en al onze krachten inspannen, om dien strijd te kunnen volhouden. Omdat wij weten, dat de zeemacht van Engeland het aflegt, is het voor ons zaak, wegens onze eigen belangen niet die van Europa te vergeten.

Een oorlogsdoel dat niet vergeen mag worden, luidt: Engeland moet uit Calais, moet van de Joische eilanden, van Kreta en Cyprus en van den wachtpost voor de Dardanellen verdreven worden. Dat is onze minimum-eisch. Ook Malta en Gibraltar zouden wij er gaarne in opnemen, omdat Europa bevrijd dient te worden van het Engelsche juk.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: