1917, week 14 De Oorlog tusschen Duitschland en Amerika verklaard

De Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog hing al een tijd in de lucht. Al sinds de torpedering van de Lusitania in 1915 was Amerika betrokken geraakt bij het conflict. Het Duitse Zimmermann telegram, gericht aan Mexico met dat land over te halen om Amerika aan te vallen, was voor president Wilson aanleiding om het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zover te krijgen in de oorlog te stappen. Het zou achteraf een beslissende factor in de oorlog blijken.

 

De Oorlog tusschen Duitschland en Amerika is dus thans een feit. Er bleek nog wel een vrij sterke minderheid te wezen in het Huis van Afgevaardigden, die den vrede wilde bewaren, maar de andere partij was meer dan zesmaal grooter, zoodat Wilson dóór kan gaan en het ligt in zijn aard om nu ook verder met kracht den ingeslagen weg te vervolgen.

En er worden dan ook reeds allerlei maatregelen, genomen waaronder het in beslag nemen der Duitsche schepen en het mobiliseeren van een millioen manschappen de voornaamste zijn. Groote credieten worden aangevraagd doch Wilson’s plan om alle oorlogskosten uit directe belastingen te vinden, zal wel niet worden aanvaard. Van groote inkomens zullen, toch reeds vele tientallen procenten worden geheven. Van egoïstische beweegredenen kan nu in elk geval niet meer worden gesproken.

Lloyd George heeft een aantal Amerikaansche journalisten ontvangen en hun land geprezen. Het Amerikaansche volk hield zich op den achtergrond, tot het ten volle overtuigd was dat de strijd niet een lage vechtpartij om het bezit van de macht is, maar een onzelfzuchtige worsteling om de boosaardige samenspanning tegen, menschelijke vrijheid en het menschelijk reoht te onderdrukken. De Bulgaarsche Mir meent, dat Wilson alleen ten oorlog, gaat, om deel te, kunnen nemen aan de vredesconferentie.

Bron: Het Centrum, 7 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Meer over het Zimmermann-telegram en de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog:
nl.wikipedia.org/wiki/Zimmermanntelegram
www.historien.nl/amerika-in-de-eerste-wereldoorlog/
duitslandinstituut.nl/naslagwerk/42/de-vs-mengt-zich-in-de-strijd-1917
www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Verenigde_Staten

overzicht: