1917, week 12 Deserteurs in Zeeuwsch-Vlaanderen

Vanuit het Nederlandse leger werd het inwoners van Zeeuws-Vlaanderen verboden om deserteurs, die over de grens kwamen, te helpen en onderdak te bieden.

De commandant van de stelling van de monden der Maas en der Schelde (commando Zeeland) heeft een verordening vastgesteld, waarbij het aan deserteurs, die over de grenzen komen, na het afkondigen der verordenign verboden is, zich in Zeeuws Vlaanderen op te houden.

Aan ieder in die streek wordt verboden aan dergelijke personen huisvesting of werk te verschaffen, terwijl, men verplicht is opgave te doen aan den militairen commandant, in wiens gezagsgebied men woont, van de deserteurs die men thans reeds huisvesting of werk verschaft.

Bron: Het Centrum, 23 maart 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: