1917, week 11 Nederland en de oorlog

Een paar korte berichten uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 maart 1917

De afsluiting van de grens van België te water is opgeheven. Gisteren zijn twee stoombooten en twee sleepschepen van Antwerpen te Hansweert aangekomen. De bemanning van de Telegraafboot, die van donderdag was vastgehouden klaagde over onvoldoend voedsel, o.a. 1 ½ ons brood per man per dag.

Sedert einde Februari wordt van gemeentewege tegen kostprijs warm middageten gereed gemaakt, om den anderen dag soep en stampot, tegen 13 ½ cent per liter. In de eerste week werden 646, in de tweede 731 porties verstrekt.


Op uitnoodiging van B. en W. is, onder voorzitting van den wethouder van openbare werken, een commissie gevormd, welke de inwoners opwekt terreinen, die zij ter beschikking hebben, te (doen) bebouwen met aardappelen of peulvruchten, dan wel hun grond ter beschikking te stellen om die te doen benutten door werkloozen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 maart 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: