1917, week 11 Kinderen uit Weenen

Ondanks de voedselschaarste in Nederland, werd hier een tweede groep kinderen uit het in oorlog zijnde Oostenrijk gastvrij opgevangen om aan te sterken. Vanwege de situatie in ons land werd van de opvang van een derde groep kinderen vooralsnog afgezien.

Donderdag 15 Maart zal van uit Arnhem, te 2 uur, de tweede groep Weensche kinderen per extra-trein naar Weenen terugkeeren. Evenals de eerste groep hebben ook deze kleintjes in elk opzicht van hun verblijf in ons gastvrije land, genoten. Zij zijn aanmerkelijk toegenomen in lichaamsgewicht en komen aangesterkt thuis, te beter in staat om de ontberingen te kunnen dragen waarvoor ons land gelukkig tot nu toe nog gespaard is gebleven.


Met het oog op de toenemende moeilijkheden wat betreft de levensmiddelenvoorziening hier te lande, heeft het Oostenrijksch-Hollandsch comité, dankbaar voor den ondervonden steun, echter, uit vrees misbruik te maken van de Hollandsche gastvrijheid, gemeend met het uitzenden van een derde groep te moeten wachten tot betere tijden, hopende dat dit in den aanstaanden zomer mogelijk zal kunnen zijn.

Bron: Algemeen Handelsblad, 14 maart 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: