1917, week 10 De Biervoorraad raakt op

Het tekort aan gerst zorgde ervoor dat de bierproductie, met name Duitsland, in de problemen kwam.

De biervoorraad raakt uitgeput. De productie van bier is de laatste maanden in Duitschland zeer sterk verminderd en het vooruitzicht bestaad, dat deze in den naasten tijd in Noord-Duitschland geheel zal worden stopgezet.

De brouwerijen hebben sedert den 15en Februari van het Rijksgraankantoor geen gerst meer ontvangen, terwijl de aanwezige voorraden hoogstens voor twee maanden voldoende zijn.

Naar het zich laat aanzien, zal het begin Mei in Noord-Duitschland het bier geheel ontbreken.

Bron: Het Centrum, 8 maart 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: