1916, week 6 Militaire klachten (2)

In de Zaanstreek werden ingekwartierde soldaten ingezet tijdens de watersnood. In januari 1916 was de Zuiderzeedijk doorgebroken en waren Waterland en delen van Zaandam onder water te komen staan. Dat soldaten werden ingezet vonden ze in eerste instantie niet erg; ze zagen het als een welkome afwisseling. Toen zij echter werden ingezet als (goedkope) vervanging van burgers, viel dat niet in goede aarde.

Men schrijft ons van het fort Spijkerboor:

Toen in het eerste moment van den watersnood de hulp der militairen werd ingeroepen, waren wij blij om ook eens nuttig te kunnen wezen. Maar dat wij nu gebruikt worden om burgers te vervangen, dat staat ons volstrekt niet aan. Op 31 Januari vervoegden zich eenige burgers bij den aannemer op Krommenie om werk (kistbedijking), arbeid dien voor burgers met 10 cent per uur betaald wordt.

De aannemer voegde hun de volgende woorden toe: “O nee, gaat maar weg, hoor, ik krijg twee soldaten voor een gulden per dag”. Hetzelfde gebeurde bij den Wormerdijk op 2 Februari, ook daar werken militairen voor 10 cent per uur en ook daar meldden zich twee burgers aan, maar er was geen werk voor hen.

Bron: Het Volk, 7 februari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: