1916, week 5 Militaire klachten (1)

Hoewel Nederland neutraal was tijdens de oorlog en het leger dus niet militair in actie hoefde te komen, was het leven van de Vaderlandse militair geen pretje. Met name de regelmatige verplaatsingen werden als zeer onplezierig ervaren. In Het Volk het relaas van een soldaat.  

Men schrijft ons uit Herkenbosch:

Al van 2 Oktober 1914 zijn wij gelegerd geweest in Brabant en Limburg. Dan weer hier en dan weer daar. Zoo hebben wij in al dien tijd tot nu toe 27 verhuizingen meegemaakt. In de kleinste gehuchten zijn wij geweest. Dat bij ons al lang de wensch bestaat om overgeplaatst te worden naar Holland en zoodoende afgelost te worden door troepen uit vaste standplaatsen, zal toch zeker wel te begrijpen zijn.

Daar brachten de kranten berichten dat overplaatsing door troepen uit vaste standplaatsen in overweging werd genomen. Op eens leefde de hoop weer op. Eindelijk zouden we dan naar Holland gaan. Er werd gezegd dat wij naar Leiden gingen. We hadden het zelf al uit den mond van officieren gehoord. Eerst zouden we 11 Dec. naar ’s Hertogenbosch gaan. Omdat de paarden in Eindhoven de schurft hadden, zoo heette het, werd het uitgesteld tot 11 Januari. En al dien tijd moesten wij maar weer wacht kloppen. Zaterdag 8 Januari kwam plotseling een telegram: Niet naar den Bosch, voorlopig naar Soerendonk. Dit bericht werd door ons in verband gebracht met het bericht uit de kranten. De hoop werd weer levendiger. Het plezier kwam er weer een beetje in. Helaas, we waren te vroeg verheugd. Niet naar ’s Hertogenbosch, niet naar Holland, maar weer naar Limburg.

Alweer naar de grens. Al 16 maanden zijn we hier en nu maar weer opnieuw begonnen. Dat op zoo’n manier de geest niet best wordt, wie verwondert zich er over? Met Kerstmis en Nieuwjaar konden we ook niet thuis zijn, omdat de dienst het belette. Geen wanklank werd gehoord, maar dat we nu nog niet afgelost worden, door troepen uit vaste standplaatsen, is om wanhopig te worden.

Bron: Het Volk, 31 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

 

overzicht: