1916, week 49 Sinterklaas voor de Belgische vluchtelingen

Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was de verwachting dat de soldaten vóór de kerst van dat jaar weer thuis zouden zijn. In december 1916 was de oorlog nog steeds in volle gang en waren er in Nederland nog steeds de Belgische vluchtelingen. Voor de kinderen van deze vluchtelingen werd in Zwolle - alweer voor de derde keer tijdens de oorlog - een Sinterklaasfeest georganiseerd. De taalproblemen, die de kinderen tijdens het eerste jaar van hun verblijf in hun conversaties met de goedheiligman ondervonden, waren in 1916 volledig weg, omdat de kinderen intussen goed Nederlands spraken.

Ons derde Sinterklaasfeest! Wie had ons dat in 1914 kunnen voorspellen, toen we in do Tuinzaal der Groote Societeit alhier een zestigtal kleinen bijeen zagen komen! De meesten uit het Walenland, konden toen nog geen woord verstaan als St. Nicolaas hen in het Hollandsch aansprak, hij moest alles voor hen herhalen in het Fransch. Nu was er onder de ruim 120 kinderen, die in „Concordia” op St. Nicolaas wachtten, geen enkele meer, die ‘t Hollandsch niet verstond. De kinderen uit Visé spreken het even goed als de Antwerpenaartjes. En Vlaamsche liedjes beginen ze zoo waar ook al te vergeten; ze kunnen „Daar ginds komt de stoomboot” veel beter zingen dan de Vlaamsche Leeuw.

Opgewekt en vroolijk hebben ze weer feest gevierd, gezongen en gelachen om Zwarten Piet en Sinterklaas bedankt voor de mooie cadeautjes. Van de heele kleintjes hier in Zwolle geboren, maar nu reeds vlug rondtippelend door de zaal, was nog een enkele een beetje bang voor den grooten Heilige, maar over ‘t algemeen zijn zo al even vertrouwd met onzen goeden Sint als andere kinderen. Door de goede zorgen van enkele stadgenooten, die het comité wel weer wilden bijstaan, was voor elk kind een passend cadeautje gekocht, zeker geen klein werkje nu het aantal der Belgische kinderen reeds tot meer dan 120 is gestegen. Hoofdzakelijk komen ze uit andere deelen van het land naar Zwolle, omdat de vaders hier werk hebben gevonden, maar er was er toch ook nog één bij, een kleintje van drie jaar dat verleden week nog over de grens is gekomen en hier bij de grootoudere de verzorging vond, welke de ouders het in België niet langer konden geven.

De Zwolsche lucht kunnen de Belgische kinderen uitstekend verdragen, in de ruim twee jaren, dat ze hier verblijven, kwam geen enkel sterfgeval onder hen voor! Sinterklaas was dan ook over de vroolijkheid van zijn landgenooten, (‘t was dit keer een Belgische Sinterklaas) best tevreden en de aalmoezenier, die ook even een kijkje kwam nemen, zal wel bemerkt hebben, hoe flink de jongens en meisjes kunnen zingen en juichen. Na een vroolijken, drukken middag trokken om vier uur allen naar huis.

Bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 7 december 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: