1916, week 48 De duikbootoorlog volgens het volkenrecht

Een opmerkelijk voorval met het Noorse stoomschip ‘Older’ in 1916. Het werd niet, zoals verwacht, getorpedeerd door de Duitsers, maar het werd in beslag genomen. Het leek de bedoeling het naar een Duitse haven te slepen. Het werd echter heroverd door de Engelsen. De Duitse ‘prijsbemanning’ werd krijgsgevangen genomen. Volgens de Engelsen was dit het gevolg van het feit dat de Duitsers zich niet aan de ‘normale’ strijdwijze hielden.

Londen, 27 Nov. (Reuter.) Een communiqué van de Britsche admiraliteit deelt mede: Een gebeurtenis, die onlangs plaats vond is van beteekenis, omdat zij aantoont, wat er geschied, wanneer een commandant van een Duitsche duikboot afwijkt van zijn gewone methode, om alle schepen, die hij ontmoet, tot zinken te brengen, en de gewone wijze van oorlogvoeren volgt, die voor de kruisers geldt.

Den 13en November werd het Noorsche stoomschip ‘Older’, op weg van Newport naar Gibraltar, door een Duitsche duikboot in beslag genomen, terwijl er een prijsbemmanning aan boord werd geplaatst. Het scheen, dat de duikboot in de nabijheid zou blijven. Inmiddels de gewone praktijken toepassend op schepen, die zij ontmoette. De ‘Older’ voer op eenigen afstand van de duikboot en klaarblijkelijk lag ‘t in de bedoeling haar naar een Duitsche haven op te brengen.

Het Noorsche stoomschip werd door een Engelsch oorlogssschip heroverd en ondanks de poringen, die aangewend werden, om het op te blazen, naar een Engelsche haven gesleept. De prijsbemanning is thans krijgsgevangen in Engeland.

Bron: De Telegraaf, 28 november 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: