1916, week 46 De oorlogsleveranties door de Verenigde Staten

Het voeren van een oorlog kostte veel geld. Om de aankoop van nieuw oorlogsmaterieel en zo de voortgang van de oorlog te kunnen financieren, klopten de Ententemogendheden aan bij Amerika. Dit land wilde de oorlogsvoerende landen bijstaan, maar ontmoedigde het (gevaarlijke) verschepen van ladingen goud, die in ruil voor de leningen moesten worden betaald. In plaats daarvan werden Amerikaanse beleggers opgeroepen om achtergestelde leningen te verstrekken en om Franse en Engelse staatsobligaties te kopen.

LONDEN, 17 Nov. (Reuter). De ‘Daily Tel.’ verneemt uit New-York, dat aldaar door leidende bankiers niets onbeproefd wordt gelaten, om de enorme goudverschepingen te voorkomen. Er wordt in alle deelen van het land een levendige campagne gevoerd, om de Amerikaansche beleggers te overtuigen van de voordeelen, die verbonden zijn aan het accepteeren van ongesecureerde leeningen der geallieerden.

De bedoeling hiervan is, de Ententemogendheden aan te moedigen tot het plaatsen van groote credieten, zelfs van biljetten met korten looptijd, ten einde goudzendingen te vermijden, welke noodig zouden zijn voor vereffening van het saldo, ontstaan door de groote oorlogsleveranties.

In bankkringen wordt openlijk gesproken over den aankoop van Engelsch en Fransch schatkistpapier door vooraanstaande Amerikaansche bankinstellingen. Alle pogingen zullen worden aangewend, deze biljetten, die ln Londen en Parijs zoo populair bleken te zijn, op omvangrijke schaal te plaatsen. Een groot aantal beleggers heeft verklaard, dat zij deze biljetten met 2 en 3 maanden looptijd de voorkeur geven boven obligatien op langen termijn. De bankiers zijn ervan overtuigd, det deze methode zeer bevredigend zal blijken, om tot uitbreiding van het crediet te geraken, noodig voor den aankoop van oorlogsmaterieel door de geallieerden.

Bron: De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 17 november 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: