1916, week 44 Voor de tabak van den Belgischen soldaat

Niet alleen eten en kleding waren eerste levensbehoeften van soldaten in de oorlog, ook aan tabak was grote behoefte. Helaas was dit niet voor alle soldaten aan het front, en krijgsgevangen in Duitsland, beschikbaar. Een Belgische-Nederlandse commissie werd opgericht om de verdeling en distributie van tabak naar de Belgische soldaten te verzorgen.

Er is een Nederlandsch-Belgisch werk, dat hoogst nuttig is, opgericht onder den naam van ‘Voor de tabak van den Belgischen Soldaat’. Het werk heeft voor doel tabak te sturen aan de Belgische soldaten aan het front en aan de Belgische kijgsgevangenen in Duitschland. De tabak is hun zoo noodzakelijk als het voedsel en de kleederen. Ongelukkiglijk treft men velen onder hen aan die over de middelen noch over de gelegenheid beschikken er zich aan te schaffen.

Het werk bestaat onder de hooge bescherming van Z.E. baron A. Fallon, gezant van België in Den Haag. Voorzitter is de heer Cyriel Buysse en leden zijn: Mevrouw de douairière Hoeufft van Velzen de Perez; freule Lita de Ranitz, gravin M.A. van Hogendorp; graaf O. van Bylandt; advocaat A. Dupont, president van het Belgische comiteit in Den Haag, ridder A. de Selders de Moranville, Léonce de Castillon, Louis Piérard, René Belinne, secretaris, en Fenand Henckaerts, schatbewaarder.

Het werk voor ‘Voor de tabak van de Belgischen Soldaat’ zal dezer dagen te koop aanbieden, een artistieke postkaart aan 10 cent, geteekend door den heer J.M. Canneel, verzen van de heeren du Castillon en Piérard. Wij hopen, dat iedereen in Nederland het menschlievend werk zal willen ondersteunen, opdat het groeie en bloeie.

De giften in natuur of in geld zullen met dank aanvaard worden bij den heer F. Henckaerts, schatbewaarder van het werk, Seinpostduin 13 te Scheveningen. Voor de postkaarten en de inlichtingen, gelieve men zich te wenden tot den heer R. Belinne, Harstenhoekweg 121, Scheveningen.

Bron: Nieuwe Amsterdamsche Courant, 6 november 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: