1916, week 44 Duitsche versterkingen in België – Burgers aan militaire werken

Hoewel onze zuiderburen zeer zwaar te lijden hebben gehad onder de oorlog, wil het niet zeggen dat de strijd zich constant op Belgisch grondgebied afspeelde. In het najaar van 1916 lag het front aan de Franse rivier De Somme. In België heerste relatieve rust. De Duitsers gebruikten die periode om de verdedigingswerken te versterken. Daarbij werden op grote schaal Belgische burgers en krijgsgevangenen ingezet.

VAN DE GRENS, 3 Nov. (Eigen bericht). Er is absolute stilte in België. Er is in de afgeloopen week nog wat lichte artillerie naar het uiterste westelijke front gezonden – door België heen, maar anders hoort men en ziet men niets meer van de Duitsche bedrijvigheid, waardoor zich de laatste drie maanden vooral kenmerkten. Belgische spoorwegbeambten – ik verneem, dat allen op een 50 na zijn ontslagen en elders in Duitschen loondienst gesteld zijn – verzekeren, dat in Zuid-België de militaire actie eveneens weinig heeft te beteekenen.

Alleen de arbeid van burgers en krijgsgevangenen in de midden- en Zuid-Belgische streken, overtreft de laatste weken alles was tot nu toe te dezen opzichte werd gezien. Er worden altijd weer nieuwe loopgraven aangelegd, breede en diepe stellingen waarvan de wanden met dennenpalen en takken worden geschut.
Zoo loopen drie rijen van zulke loopgraven van Mechelen over Leuven naar Namen en vandaar langs de Maas tot aan de Fransche grens. Genoemde steden liggen oostelijk van deze loopgraven, die een onderlingen afstand hebben van meer dan 1 K.M.

Meer naar het Westen zijn vele van dergelijke veldwerken en loopgraven aangelegd. Het getal arbeiders die, derhalve de krijgsgevangenen, aan deze zeer verschillende werkzaamheden deelnemen, wordt thans op 12-15.000 geschat. De Duitschers hebben nu ook in verschillende Brabantsche en Limburgsche steden en dorpen de werkloozen vervoerd naar het Zuiden. Haar bestemming is onbekend.

Bron: De Telegraaf, 4 november 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: