1916, week 43 Een Zeppelin boven Nederland

Het kwam tijdens de oorlog vaker voor dat een Zeppelin uit koers raakte en over ons land vloog. Op zondag 22 oktober was dat het geval met de LZ 90, die door de wind een stuk door het Nederlandse luchtruim werd gedreven. Een afgeworpen ‘bom’ zorgde voor enige commotie. Het bleek echter niet om een bom te gaan, maar om een ontplofte benzinebus.

In verband met het bericht, als zou het voorwerp, Zondagavond bij Gorinchem door een Zeppelin uitgeworpen, geen bom zijn, meldt men ons, dat men niet aan de mogelijkheid mag denken, dat het bewuste voorwerp een eenvoudige benzinebus is: immers het is uitgesloten, dat een bus, welke benzine of benzol bevat en die omlaag valt of geworpen wordt, tot ontploffing kan overgaan. De bus zou dan slechts vernield zijn, terwijl de benzine of benzol zich over den grond zou verspreiden. Waar in het onderhavige geval een ontploffing is gehoord, en bovendien een flink gat in den grond geslagen werd, is de veronderstelling volkomen gewettigd, dat hier wel degelijk van een bom sprake is geweest. De aard van de bom zal echter nog door de militaire autoriteiten moeten worden vastgesteld.

Nader seint met ons: Het projectiel, dat Zondagavond bij Hoog Blokland uit een Zeppelin is geworpen, is, gezien de betrekkelijk geringe schade, welke werd aangericht, zeer waarschijnlijk een brandbom, welke wellicht ter oriënteering werd neergeworpen. De overblijfselen, welke gevonden zijn en op het politiebureau gedeponeerd werden, geven den absoluten indruk, dat men hier met een bom te doen heeft gehad, te meer wijl daaraan verschillend mechanisme was bevestigd, niet slechts gewone koperen kraantjes.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 oktober 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Zie ook: https://martinusevers.org/2016/10/22/verdwaald-boven-nederland/

overzicht: