1916, week 43 Ruzie om een kogel

De souvenirjacht naar kogels nam zelfs tijdens de oorlog al opmerkelijke vormen aan!

De ‘Saturday Review’ verhaalt: Toen de Canadeezen hun beroemden tegenaanval begonnen bij het IJperen-saillant, werden twee mannen door denzelfden kogel getroffen, de een in het gezicht en de ander in den arm. Zij lagen naast elkander ruzie te maken. Een officier kwam erbij en vroeg om uitlegging. De eene zette driftig uiteen, dat hij den kogel als souvernir wilde hebben, omdat hij er het eerst door gewond was en de ander bleef er bij, dat die hem toekwam, omdat hij in zijn arm was blijven steken. Kan de jacht naar souvenirs nog verder gedreven worden?

Bron: De Tijd, 27 oktober 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: