1916, week 42 Een Engelsche geheime lijst?

Volgens de Frankfurter Zeitung zou de Engelse regering een geheime lijst hebben van firma’s en personen met wie geen handel mocht worden gedreven. Deze lijst werd niet gepubliceerd, maar bij stations en havens zouden de goederen van deze partijen worden onderschept.

Berlijn, 20 October (Wolff-bureau), De Frankfurter Zeitung meldt uit Berlijn onder het opschrift „Nieuwe Engelsche geheime lijst” het volgende: „Naar uit betrouwbare bron wordt vernomen, zal de Engelsche regeering de moeilijkheden, die uit de protesten van de neutrale landen met betrekking tot de ‘zwarte lijst’ onstaan, trochten te ontzeilen door de invoering van een zoogenaamde geheime lijst voor den handel in Europa.

De namen van de firma’s of personen, die op deze lijst voorkomen, zullen niet gepubliceerd worden, maar zullen bij de Engelsche stations, welke controle uitoefenen op handel en scheepvaart, bekendgemaakt worden, om te verhinderen, dat de goederen van deze firma’s verder worden vervoerd.
Indien Engeland goederen van firma’s, die op de geheime lijst aangegeven staan, niet wil doorlaten, dan moeten deze in Engelsche havens gelost worden en kunnen zoo de afzender af ziet van retourzending, door Engelsche handelshuizen worden overgenomen.

Indien de afzender niet van terzugzending afziet, of indien de invoer der goederen in Engeland niet gewenscht is, dan mogen deze in geen geval naar neutrale landen geëxpediteerd worden. Door deze geheime lijst wordt Engeland in staat gesteld naar den schijn tegemoet te komen aan de protesten van neutrale landen, terwijl inderaad aan de zaak zelf niets wordt veranderd.

Bron: De Telegraaf, 21 oktober 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: