1916, week 41 De Duitsche vriendschap!

In oktober 1916 werden in verschillende gemeentes in de streek langs de Duits-Nederlandse grens in Zuid-Limburg opmerkelijke strooibiljetten in beslag genomen. In het biljet riepen de Duitsers de Nederlandse ‘broeders’ in de grensstreek op om hun goud af te staan aan ten behoeve van de oorlogsvoering. Als dank zou de arme bevolking van Bocholtz en Simpelveld daarvoor vier wagons vol gruis ontvangen…

In het te Maastricht verschijnende dagblad Les Nouvelles van Dinsdag komt het volgende bericht voor:
De Nederlandsche autoriteit heeft in verschillende gemeenten aan de grens van Duitschland: Kerkerade, Simpelveld, Bocholtz, Vaals enz. strooibiljetten in beslag genomen, waarop in een rand van de Nederlandsche nationale kleuren op wit papier in het Duitsch de volgende tekst staat:

Hollanders!
Kameraden, Mijnwerkers, Buren,

Het vaderland roept ons, ons Duitschers voor de oorlogsleening. Gij, die met ons brood gegeten hebt, gij, die getoond hebt dat gij voor geen gevaar terugdeinst, gij moet ons helpen in die moeilijke taak.
Gij hebt nog goud in uw bezit. Uw land heeft milliarden verdiend onder de vreeselijke foltering van dezen oorlog. Daarom, helpt ons en geeft ons het Duitsche goud dat gij hebt.
Helpt onze broeders zegevierend te strijden in de bloedige gevechten. Draagt er toe bij de vijanden te vernietigen, die u eveneens bedreigen en die uwe macht willen verminderen.
Brengt ons dus uw goud. Wij en de goede God zullen u er zeer voor danken.

Zondag 1 October van 11 uur af zal men uwe inschrijvingen ontvangen in de volgende lokalen (volgen de namen van verschillende restaurants).
Gedurende de maanden October en November zullen er voor de armen en de werklieden der gemeente Bocholtz en Simpelveld gratis vier dubbele wagons fijn gruis te Simpelveld aankomen, om verdeeld te worden.

Deze strooibiljetten waren alle voorzien van een stempel, met den naam van de firma Gewerschaft Carl Friedrich te Richterich, die zich met de verzending belast had.

Bron: De Telegraaf (Avondblad), 12 oktober 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: