1916, week 4 De Duitsche vredespropaganda

Een kort bericht op pagina 2 van De Telegraaf, met een curieuze inhoud. Een Amerikaanse bron schrijft over geruchten die door de Duitse vredespropagandisten werden verkondigd. Duitsland zou van plan zijn om België af te staan op voorwaarde dat het land niet in geallieerde handen zal vallen.

De ‘Times’ correspondent te Washington schrijft, dat de Duitsche vredespropagandisten in Amerika thans verkondigen, dat Duitsland niet van plan is België te behouden.

De Philadelphia ‘Sedger’ noemt als voorwaarde daarvoor: België zal zich van de geallieerden afscheiden; de geallieerden België niet voor strategische doeleinden mogen gebruiken. Daar Duitschland de beweert de bezetting van België nooit gewild te hebben, vond een vrijwillige afstand een buitengewoon gunstigen indruk op de geheele wereldmarkt.

In Amerika gelooft men er echter niet veel van, dat Duitschland het voordeel, dat Antwerpen biedt, zoo gemakkelijk zal opgeven, veeleer ziet men in deze geheele beweging een poging om de houding der Vereenigde Staten tegenover de blokkade-kwestie te beïnvloeden.

Bron: De Telegraaf, 26 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: