1916, week 4 Benefietoptreden Timbertown Follies

De Timbertown Follies, de cabaretgroep bestaande uit geïnterneerden uit het Engelse Kamp in Groningen, gaven in Den Haag een benefietoptreden ten bate van de slachtoffers van de Nederlandse watersnood.

De eerste avond, die hier in Den Haag is gegeven ten bate van de door den watersnood getroffenen, is een groot succes geweest. De directie van het gebouw had haar zaal ter beschikking gesteld van de Timbertown-Follies, het groepje geïnterneerde Engelschen, dat wij hier al eerder op bezoek hebben gehad, en die waren vanavond weer on the top of their form, nog beter dan onlangs in de Princesse-schouwburg.

 

Het was alles dol en vermakelijk wat wij gezien hebben: er is dan ook van het begin tot het eind onbedaarlijk gelachen en overweldigend geklapt. Dit is waarlijk heel aparte en geslaagde variété-kunst, beschaafd en los, vlot en luchtig, onweerstaanbaar in één woord. Met de Engelsche geïnterneerden kan men het, dunkt ons, nog best een avond wagen, met goede kans als een evengroot succes als vandaag.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 januari 1916

Bekijk de volledige krant opwww.delpher.nl.

overzicht: