1916, week 36 De San Marco bedreigd

Tijdens de oorlog was er veel menselijk leed. Er werden echter ook veel gebouwen vernield. Niet alleen woonhuizen, maar ook gebouwen, die van grote religieuze of cultureel-historische waarde waren. Zo was er ook grote bezorgdheid toen rondom de eeuwenoude basiliek San Marco in Venetië bommen vielen. Verantwoordelijk voor al die vernielingen was - volgens De Telegraaf - vooral het Duitse leger.

Rome, 7 sept. (Stefani-agentschap). Een eskader vijandelijke watervliegtuigen heeft in den avond van 4 september zijn aanvallen op Venetië hernieuwd en in het wilde weg bommen op de stad geworpen. Een viel er voor de basiliek van San Marco en een voor het hospitaal Britannia, gelukkig zonder schade aan te richten of menschen te treffen. Een vliegtuig werd door ons afweergeschut naar beneden gehaald.

 

De verontwaardiging van de geheele wereld over het vernielen van onschatbare kunstwerken in België, te Reims, enz. enz. schijnt de Duitsche verdedigingsmacht niet in het minst gebreideld te hebben.
De Oostenrijkers volgen het voorbeeld van hun heer en meester ook in dit opzicht getrouw na; een van de mooiste eeuwenoude bouwwerken van Italië is nu aan de beurt, de San Marco, van 976-1071 in Byzantijnsch-Romaanschen stijl gebouwd.

 

Volgens de sage rust in deze kerk het stoffelijk overschot van den evangelist Marcus, in 823 uit Alexandrië derwaarts geboerd. De kerk heeft een front met 5 breede portalen en bonte mozaïken op een gouden grond, meer dan 500 marmeren zuilen, bronzen deuren en 5 groote halve kopels; zij is van binnen 76,5 M. lang en 52 M. breed. Het gebouw is rijk met standbeelden en andere beeldhouwwerken en kostbaarheden versierd.

Bron: De Telegraaf, 8 september 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Afbeelding: Venetië in 1914 met op de achtergrond de Basiliek San Marco (bron: www.historytoday.com)

overzicht: