1916, week 32 De Achelse Kluis

Op de Nederlands-Belgische grens bij het Noordbrabantse Budel ligt de Sint-Benedictusabdij van Achel, ook wel de Achelse Kluis genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd op de grens de Dodendraad geplaatst. Omdat de abdij precies op de grens stond, werd ook de draad midden in de adbijtuin aangelegd. Hiervoor moest zelfs een stuk van de abdijmuur worden afgebroken. De aanwezige paters en broeders vertrokken naar elders, de Duitse bezetter nam de abdij in.

De Meierijsche Crt. deelt mede, dat de draadversperring midden door het terrein van de Achelsche Kluis thans geheel gereed gekomen is. Drie rijen palen met stevig draadwerk zijn op afstanden van twee Meter parallel aangebracht. De middelste draad moet dienen voor den electrischen stroom.

De kluis is geheel van wege de Abdij verlaten. Het voorste gedeelte blijft bezet door de Duitschers. Deze hebben er een 12-tal huzaren uit Hannover in gelegerd. Het torentje, dat in 1914 bij de beschieting door de Duitschers door een granaat werd getroffen, is door de paters uit voorzorg gesloopt, daar het reeds overhelde.

De paters en broeders zijn schier allen vertrokken naar soortgelijke inrichtingen te Diepenheim en Tegelen. Overgebleven zijn 2 paters en 5 broeders, die zich op de boerderij en bijgebouwen, staande geheel op Hollandsch grondgebied, hebben gevestigd. Bergplaatsen en kippenhokken ziin verbouwd tot gastkamer, slaapvertrekken, huislocaliteiten, terwijl men is aangevangen, met den bouw eener tijdelijke huiskapel.

De ‘nieuwe’ abdij trok reeds veel belangstelling uit de omgeving.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 augustus 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Bron foto: www.wereldoorlog1418.nl

N.B. Bij de Achelse Kluis worden tot en met 2018 jaarlijks wisselende exposities georganiseerd over de abdij tijdens de Eerste Wereldoorlog. Diverse delen van de dodendraad zijn bij de adbij gereconstrueerd. Meer informatie op Noord-Limburg 1914-1918.

overzicht: