1916, week 31 Duitschland en Nederland

De Nederlandse neutraliteit kon alleen bestaan bij de gratie van de oorlogvoerende landen. Duitsland accepteerde die neutraliteit, maar er kwam wel kritiek op de lijdzame Nederlandse houding ten opzichte van de door de Engelsen opgelegde handelsbeperkingen. Hiermee brachten ze ook de landen in midden Europa in gevaar (lees: de Centralen).

Naar De Tijd „uit vertrouwbare bron” verneemt, bestaan er in invloedrijke Duitsche kringen, die zich nooit de oprecht neutrale bedoelingen van Nederland hebben ontveinsd, en daar ook op het oogenblik niet aan twijfelen, ernstige grieven tegen de weinig afdoende papieren protesten, door de neutralen gericht tegen de willekeur der Entente en met name tegen de Engelsche maatregelen ter zee.

Indien in het bijzonder de blokkade-politiek door neutrale staten, ook door Nederland, maar steeds lijdzaam wordt verdragen — eene lijdzaamheid, welke uit den aard der zaak ook de belangen der Europeesehe middenrijken nog erger in het gedrang brengt — zou op den duur door bedoelde rijken niet kunnen worden berust in een aldus ondragelijk geoordeelden toestand. En zoo zou het gevaar, dat uit Oost en West — volgens den oud-minister Colijn — gedurendede dezen wereldoorlog in de verte blijft grommen, nog allesbehalve zijn afgedreven.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 augustus 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: