1916, week 3 Warme kleeren voor de vliegermitrailleurs

De winterkou van 1916 deed Franse burgers besluiten om geld in te zamelen voor het aanschaffen van warme kleding voor de vliegeniers. Aan de piloten was door het leger wel gedacht conform de voorschriften, maar niet aan de ‘vliegermitarilleurs’.

Van particuliere zijde is een gift van 50.000 frs. ingekomen voor de aanschaffing van gevoerde kleeren voor de vlieger mitrailleurs. Niettegenstaande herhaaldelijk van militaire zijde was verzekerd, dat de aviateurs voldoende waren voorzien van warme kleeren, klaagden de officieren-aviateurs, dat hun begeleiders, die de mitrailleur moeten bedienen, ontzettend te lijden hebben van de koude.

Het was hier weer het oude liedje: het reglement schrijft voor, dat de ‘piloten’ voorzien moeten zijn van warme kleeren — over den mitrailleur wordt niet gerept — deze kan dus reglementair bevriezen, zegt de ‘Figaro’.

Bron: Algemeen Handelsblad, 17 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: