1916, week 28 Waterlandse eenden naar Duitschland

Tijdens de oorlog ging de handel van het neutrale Nederland met Duitsland gewoon door. Een groot aantal eenden uit Waterland, werd geschikt gemaakt voor export naar Duitsland. Ongetwijfeld hebben ze daar gediend als voedsel voor de Duitse soldaten of voor de burgerbevolking. 

Te Amsterdam, is, naar de Telegr. meldt, een vergadering gehouden door de centrale commissie voor de eendenhouders, onder voorzitterschap van den heer Eeltink, van Edam, met resultaat, dat eenige duizenden eendvogels de Duitsche grenzen zullen overtrekken.

 

Alleen reeds uit de omstreken van Volendam zijn meer dan 60.000 eenden, die voor de eierenproductie niet meer deugen en thans nog te Amersfoort zijn ondergebracht. De heer Molenaar, handelaar te Volendam, stelde voor alle eenden te verkoopen en voor den uitvoer gereed te maken, wat echter door den voorzitter bestreden werd, daar dan de visschers tot ondergang gedoemd waren, doordat ze de nest (kleine visch) niet meer zouden kunnen leveren, waarop de heer Molenaar antwoordde, dat de visschers zich zelf maar moesten zien te redden.

 

Ten slotte werd op voorstel van den heer De Beaufort, rijkspluimveecousulent, besloten, ⅓ van de beste soort eenden naar Waterland terug te sturen en ⅔ voor den uitvoer naar Duitschland te bestemmen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: