1916, week 28 Vliegenier in Duitsland vastgehouden

Vliegeniers waren voor en tijdens de oorlog helden en beroemdheden. Vóór de oorlog had het vliegen een sportief en spectaculair karakter en piloten waren de stuntmannen in de lucht. Zij moesten echter ook gewoon onder de wapenen komen als ze werden opgeroepen. Zo ook vliegenier Bernard de Waal. Hij kreeg als bedrijfschef van de Fokkerfabriek in Schwerin van de Duitse autoriteiten echter geen toestemming om het land te verlaten.

Onze landgenoot, aldus meldt de „H. Ct.”, de bekende vlieger Bernard de Waal, die, zooals men zich herinnert, in 1913 van Johannesthal naar Soesterberg vloog en later door naar Den Haag, waar hij voor de militaire autoriteiten demonstreerde, is bedrijfschef bij de Fokkervliegtuigenfabriek te Görries bij Schwerin.
Als 21-jarige jonkman behoort hij tot den landstormklasse 1912. Hij had 9 Maart j.l. reeds in dienst moeten komen, doch…. kon men om Duitschland te verlaten, daar zij de medewerking van den heer De Waal in de Fokkerfabriek op buitengewoon hoogen prijs stelden.

De Duitsche autoriteiten hebben vervolgens aan de Nederlandsche regeering voor den duur van den oorlog uitstel van dienst voor den heer de Waal aangevraagd. Op dit verzoek is afwijzend beschikt en tegelijk kreeg de heer De Waal een nieuwen oproep op 10 Juli onder de wapenen te komen.
De heer De Waal arriveerde echter niet. Aan zijn familie te Arnhem deed hij een telegram toekomen, meldende: „Mijn overkomst nog niet in orde”.

Bron: De Telegraaf, 21 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

Foto: Bernard de Waal (met jasje in zijn handen) met naast hem Anthony Fokker (met leren vliegenierskap en -bril) in 1923. Bron: www.geheugenvannederland.nl

overzicht: