1916, week 28 Belgische feestdag in Zandvoort

De eenentwintigste juli is de Nationale Feestdag van België. Op die dag staat het land stil bij het feit dat op die dag in 1831 de eerste koning van België, Leopold I, de grondwettelijke eed aflegde (en België dus onafhankelijk van Nederland was geworden). Ook in 1916 werd deze feestdag gevierd door de Belgische vluchtelingen in Nederland. In Zandvoort waren festiviteiten georganiseerd.

Gisteren is te Zandvoort de nationale feestdag der Belgen gevierd. Er waren ruim 400 Belgen bijeen in het gebouw van de bioscoop. Burgemeester en wethouders en de secretaris van Zandvoort en de comité’s voor Belgische vluchtelingen to Zandvoort en Haarlem, die nog steeds hun zorg aan Belgen, besteden, woonden het feest bij.

Als feestredenaar trad op mr. Van Capellen, die in het Vlaamsch en in het Fransch de aanwezigen toesprak en er vooral nadruk op legde, dat eindelijk de hoop gloorde, dat men weer naar het vaderland zou kunnen terugkeeren. Hij eindigde beide toespraken met den uitroep: Leve het leger, leve het vaderland, leve de koning! Geestdriftige toejuichingen.

Er werden drie films vertoond, op een waarvan koning Albert herhaalde malen voorkomt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: