1916, week 27 Vrouwenarbeid tijdens mobilisatie

Omdat veel mannelijke arbeidskrachten in juli 1916 werden ingezet voor mobilisatie, werd een beroep gedaan op de Amsterdamse vrouwen en meisjes die nog niet elders werkzaam waren. Zij werden voornamelijk ingezet als administratieve kracht, als telefoniste of in de verpleging.

Aangaande de van 4 tot 7 Juli j.l. door den Urgentieraad van Amsterdam gehouden inschrijving voor plaatsvervangenden vrouwenarbeid tijdens mobilisatie, kan thans als eindresultaat worden medegedeeld, dat geconstateerd mocht worden, dat de vrouwen en meisjes van Amsterdam voor het meerendeel door geregelden arbeid, (betaalden en niet betaalden) geboden zijn, zoodat het aantal van haar, die niet reeds in het een of ander werkzaam zijn, gering is te achten.

Voor de posterijen, de telegrafie, de telefoon, voor administratieve werkzaamheden en winkelbedrijf hebben verschillende vrouwen zich aangemeld. Bij den verplegingsdienst werden bruikbare krachten ingeschreven voor de huishouding, de linnenkamer, het keukenbedrijf, het toezicht in groote ziekeninrichtingen, terwijl voldoende deelneming voor eenen cursus van hulpverpleegsters werd gevonden.

Het bureau is thans gevestigd Keizersgracht 241. Spreekuur van 2 tot 4 uur, op Dinsdag en Donderdag.

Bron: De Telegraaf – 16 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: