1916, week 27 Duitse bom naar Nederlands vaartuig geworpen

De neutrale Nederlandse handelsschepen bleven in principe ook op zee buiten het geweld van de oorlogsvoerenden landen. Toch was het varen onder Nederlandse vlag geen garantie voor absolute veiligheid, zoals ook de opvarenden van de schoener Weldaad merkten. In de buurt van de Deense kust werd het Nederlandse schip gebombardeerd vanuit een Duitse zeppelin.

De kapitein van den gisteravond van Karlskrona te IJmuiden aangekomen Nederlandschen schoener “Weldaad” uit Groningen raporteerde, nabij de Deensche kust te zijn gepraaid door een groot Duitsch luchtschip, dat een bom naar beneden wierp, welke op zeer korten afstand van het schip in het water ontplofte.

Onze berichtgever te IJmuiden vernam omtrent het gebeurde het navolgende: De schoener “Weldaad”, gevoerd door kapitein B. Bosma, had, behalve den gezagvoerder diens drie zoons en dienst dochter aan boord en had te Karlskrona (Zweden) een lading gezaagd hout in genomen voor Amsterdam. Er gebeurde niets bijzonders tot men Woensdag j.l. tot op ongeveer zes mijlen van Hornsriff was gekomen. Omstreeks half een des middags zag men, terwijl men onder volle zeilen voer, eene groote Zeppelin met twee gondels uit de richting Helgoland komen. De Duitsche oorlogsvlag was duidelijk op den achtersteven zichtbaar, doch men kon het nummer niet onderscheiden.

Toen het luchtschip naderbij kwam, koerste het eerst over den schoener heen, doch keerde dadelijk weer terug; de opvarenden dachten, dat de commandant eens poolshoogte wilde nemen, met welk zeilschip hij te doen had en haalde de Nederlandse natievlag, welke eenigzins om den mast was gewaaid, bij wijze van saluut neer en weer op. Het luchtschip bleef echter boven den schoener. Vol aandacht volgden de opvarenden de bewegingen tot zij opeens iets zwarts uit de lucht zagen vallen, niet vermoedende met welk gevaarlijk voorwerp het bestookt werd. Niet lang zouden zij in de onzekerheid blijven; nauwelijks op ongeveer twintig meter naast het schip in het water neergekomen sprong het neergeworpene met een hevigen knal uit elkander. Vol angst zwaaide men de Nederlandsche vlag, wat blijkbaar niet goed op het luchtschip kon worden gezien; het althans steeds boven den schoener. De opvarenden trachtten thans door schreeuwen de aandacht te trekken, terwijl zij eene Nederlandsche natievlag op de houtlading legden. Ten slotte scheen de commandant van het luchtschip toch in te zien, dat hij te doen had met een vaartuig eener neutrale mogendheid, het luchtschip veranderde van koers en vloog met volle vaart weg.

De bemanning van den schoener, nog zeer onder den indruk van het gebeurde, legde dadelijk na binnenkomst omtrent het gebeurde bij de marine-autoriteiten te IJmuiden een verklaring af.

Bron: Algemeen Handelsblad – 10 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: