1916, week 2 Duitschland en de Vereenigde Staten

Op 7 mei 1915 werd passagiersschip Lusitania tijdens een reis van New York City naar Liverpool door een Duitse onderzeeër tot zinken gebracht in de Atlantische Oceaan. Dit leidde tot een verslechtering van de betrekkingen tussen Duitsland en Amerika. Anderhalf jaar na dato waren de Verenigde Staten van mening dat Duitsland voldoende had gedaan om de schuld van deze en andere duikbootaanvallen op zich te nemen.

Washington, 9 Januari. Amerikaanse regeeringskringen zijn van oordeel, dat blijkens Bernstorff’s beloften Duitschland feitelijk alle eischen der Ver. Staten, betreffende de krijgsverrichtingen van duikbooten in de Middellandsche Zee heeft aanvaard.

 

In diplomatieke kringen is men overtuigd dat Duitschland nog slechts naar een vorm zoekt, die niet te kwetsend is voor zijn trots, om den eisch der Ver. Staten, strekkend om de wreedheden te verloochenen, die zijn begaan bij het in den grond boren van de Lusitania en andere schepen, welke in de verloopen 1½ jaar zijn vernietigd, aan te nemen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: