1916, week 12 Onze graanvoorraad

Als gevolg van de handelsblokkades op de Noordzee ontstonden in Nederland grote tekorten aan de tarwe. Ladingen liepen grote vertraging op door controles. Extra schepen en De Schepenwet, waarmee de overheid voorwaarden zou kunnen opleggen aan de uitvarende schepen, zouden de tekorten moeten terugdringen.

Onze tarwevoorraad is den laatsten tijd geducht aan het verminderen. Wel bestaat er voorloopig nog geen kans, dat we voor een tekort zullen staan, maar in bevoegde kringen wordt toch aan het feit alle aandacht geschonken.

De oorzaak ligt voornamelijk in het oponthoud, dat onze schepen hebben, ten gevolge van de herhaalde aanhoudingen, waardoor het gebrek aan scheepsruimte in belangrijke mate verergert. De tarwe die nu nog aankomt, wordt van uit Rotterdam rechtstreeks over de fabrieken gedistribueerd. Verschillende schepen met tarwe zijn thans onderweg en met de lading daarvan hoopt men den reserve voorraad in ons land te vergrooten.

Is eenmaal de schepenwet in het Staatsblad verschenen, waardoor de Regeering bevoegdheid heeft aan het uitvaren bepaalde voorwaarden te verbinden, dan zal zelfs de mogelijkheid van een dreigend tekort zijn verdwenen.

Bron: Het Centrum, 20 maart 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: