1916, week 11 'De Zaandijk' op een mijn gelopen

Een bericht in Het Volk over het op een mijn lopen van stoomschip ‘De Zaandijk’, dat voor de Holland-Amerika-Lijn (H.A.L.) voer.

Het vrachtschip “Zaandijk” van de Holland-Amerika-Lijn is bij het lichtschip Kentish Knock aan de Engelsche kust bij den Theemsmond op een mijn geloopen. De “Colchester” van de Harwichlijn nam haar op sleeptouw, maar toen de tros brak en Engelsche sleepbooten op de seinen naderden, liet de “Colchester” de “Zaandijk” daaraan verder over.


Er bestaat, naar gemeld wordt, geen gevaar voor menschenlevens en er is alle reden om aan te nemen, dat het zou gelukken de “Zaandijk” de Theems binnen te sleepen, hoewel het voorschip vol water stond.

Bron: Het Volk, 13 maart 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

Foto afkomstig van forum Kombuispraat.

overzicht: