1916, week 10 Militaire verloven

Een order van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in Het Volk: gedurende de eerste oefening (die 8,5 maand duurde) zouden gemobiliseerde soldaten geen recht op verlof hebben.

De volgende order van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht is verschenen:

Aan miliciens en landstormplichtigen, die bij de depots of bij de korpsen van het leger voor de eerste oefening onder de wapenen zijn, wordt gedurende de eerste maand van hun diensttijd geen verlof verleend. Voor den verderen tijd van de eerste oefening wordt hun eenmaal per twee weken op Zondag, - c.q. met inbegrip van den aansluitenden feestdag - verlof verleend, met vergunning des avonds te voren te vertrekken op zoodanig uur, dat zij hunne woonplaatsen alsdan nog kunnen bereiken, en éénmaal per maand op Maandag per eerste gelegenheid terug te keeren.


Om verschil van opvatting ter zake te voorkomen, bepaal ik, dat als duur der eerste oefening 8½ maand moet worden beschouwd.

Bron: Het Volk, 6 maart 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: