1916, week 1 Nieuwjaarswensch

Nieuwjaarswens in De Telegraaf van 3 januari 1916.

Laat ons als goedgezinde menschen,

Elkaar voor 1916 iets nuttigs en hygiënisch wenschen.

Laat ons zooveel goeds doen als we maar kunnen,

En ieder zijn portie in de oorlogswinst gunnen.

Het heerlijke, vroolijke leven is zoo electrisch kort,

Zoo zijn we geboren, zoo getrouwd en weer vort.

Met duizenden zorgen hebben onze ouders ons grootgebracht,

En bij duizenden worden we in den oorlog geslacht.

Laat ons dus minstens eenmaal per jaar,

Iets meer dan klanten zijn van elkaar.

En na deze vermanende, welgemeende zinnen,

Kunnen we onzen wensch voor 1916 beginnen.

Ik ben zeker uw aller tolk,

Wanneer ik wensch, dat het minder gegoede deel van ons volk

Voortaan verlost zal blijven

Van al die knoeiers, die prijzen der voedingsmiddelen opdrijven.

Di in ’t belang van hun schitterende zaken,

Misbruik van de omstandigheden maken.

‘t Is tegenwoordig toch al moeilijk, Jandomme,

Om zonder knoeien aan den kost te komme!

De een verdient ‘t met sprokkelen,

De ander met op zijn gitaar te staan tokkelen,

En de derde met koper, vet en benzine smokkelen.

Er zijn er genoeg, die nog buiten de gevangenis loopen,

Die voor een paar centen ons vaderland zouden verkoopen.

Die er helemaal niet om malen,

Om de oorlogsellende binnen onze grenzen te halen.

Als zij hun beurzen maar spekken,

Kan Holland ver…..n!

Als men leest van al dat gezwijn,

Schaamt men zich: Hollander te zijn.

We willen dit schunnige onderwerp schielijk verlaten,

En over iets mooiers, iets beters praten:

Over de vrouwen van onze landweersoldaten.

We wenschen, dat ze binnen korten tijd,

Met den terugkeer van haar mannen worden verblijd.

Bron: De Telegraaf, 3 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: