1915, week 9 Een slecht tijdperk voor zenuwachtigen

Tegenwoordig kennen we het begrip ‘advertorial’: informatie die leest als een artikel of nieuwsbericht, maar waarin een reclameboodschap zit verwerkt. Ook in 1915 kende men dit fenomeen. Voor 46 cent per regel adverteerde ‘Pink Pillen’ in het Algemeen Handelsblad met pillen om de zenuwen, als gevolg van de oorlogsspanningen, te onderdrukken. Zo werd de Grote Oorlog dankbaar gebruikt als reclamemiddel om producten te verkopen.

De zoo donkere tijden die wij beleven zijn noodlottig voor zenuwachtige menschen. Het meerendeel van hen wier zenuwstelsel zes maanden geleden een weinig was aangetast, hebben sedert het begin van den oorlog waargenomen dat hun toestand steeds verergerde. Iedere dag deden zich nieuwe aanvallen voor en de vorige ongemakken werden erger. Het kan niet anders zijn ten gevolge der zorgen die men heeft, der berichten die men ontvangt en der berichten die men leest, der gesprekken die men altijd door hoort.

De zenuwachtige heeft, om zoo te zeggen, den slaap verloren. Bezocht door alles wat hij overdag heeft gezien, gelezen en gehoord, kan hij deze avonds niet tot rust komen, of, zoo hij er al toe komt, is die rust verstoord en pijnlijk, en des morgens bij het ontwaken is de vermoeienis nog grooter dan den vorigen avond. Laten wij niet over den eetlust spreken, die, evenals de slaap, sedert langen tijd is verdwenen, dan om waar te nemen dat de reeds zooweinig schitterende toestand van den zenuwachtige er erger door wordt gemaakt, bij gebrek aan voeding. Om dien toestand te bestrijden, wat moet men doen? Het zenuwstelsel versterken, het verzwakte bloed wederbeleven, het weerstandsvermogen van het lichaam vermeerderen. Is daartoe een lange behandeling noodig? Moet daarmee een saamgestelde leefregel gepaard gaan? In het geheel niet!

Eenige Pink Pillen gedurende een paar dagen nemen, dat zal voldoende zijn om kalmte aan te brengen, de functies te herstellen en de verzwakte kracht en wil te doen herleven. Zij zijn verkrijgbaar à f 1.75 per doos en f 9 per zes doozen bij het Centraal-Depôt der Pink Pillen, Da Costakada 15, Amsterdam; bij de Firma’s A. van Tuyll, Paleisstraat 13; Cléban & Co., Heiligenweg 42, Maison de Spécialités Galerij 35, en verder bij verschillende Apothekers en Drogisten.

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

Omslag van een brochure van Pink Pillen.
Bron: Het Geheugen van Nederland

overzicht: