1915, week 7 De Soldatenkrant

In februari 1915 bestond De Soldatencourant een half jaar. Dit ‘orgaan voor leger en vloot’ was een speciale krant om de Nederlandse soldaten te infomeren en te amuseren. De redactie van de krant hoopte dat zij spoedig overbodig zou worden. Uiteindelijk heeft de Soldatencourant tot het einde van de Eerste Wereldoorlog bestaan.

De Soldatenkrant. Zij bestaat … een half jaar. Kort, niet waar voor een gewoon blad, maar lang te lang voor een krant, die bestemd is voor den oorlog te verdwijnen. Een ding heeft die betrekkelijk lange duur vóór: De Soldatencourant kan zoodoende steeds beter worden, en daaraan wordt, met nieuws van het oorlogstooneel, maar ook met veel dat den gemobiliseerde van nut kan zijn, ijverig gewerkt.

voorbeeld van een krantEen stukje over die halfjarig bestaan eindigt de redactie aldus: ‘We hopen niet, nog een half jaar De Soldatencourant te behoeven uit te geven; wij hopen integendeel op een spoedig einde van ons blad, - welke andere redactie kan dat eerlijk en oprecht zeggen? – maar zoolang het bestaat, zullen wij er onze beste krachten aan schenken en volharden in hetzelfde streven. Maar gij, mannen, in leger en vloot, doet ook uw best om uw sympathie met ons pogen en ons werk te toonen door krachtigen steun in alle opzichten, door mede te werken dat alle mannen op de schepen en in de forten, aan de grenzen en de kusten De Soldatencourant lezen.’

Bron: Algemeen Handelsblad, 13 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

N.B. De Soldatencourant 1914-1917 is digitaal doorzoekbaar via de Krantenbank Zeeland (Zeeuws Archief)

overzicht: