1915, week 7 Het hijschen der neutrale vlag

De Nederlandse koopvaardijschepen voerden tijdens de oorlog de neutrale vlag, om te voorkomen dat zij op zee werden aangezien als vijandig schip. De Engelsen beweerden dat de neutrale vlag door oorlogvoerende naties werd misbruikt om de vijand te misleiden.

In een hoofdartikel in het blad Politiken [Denemarken] wordt gezegd: Engeland beweert, dat het gebruik der neutrale vlag als krijgslist geregeld in praktijk wordt gebracht. Er valt niet te loochenen, dat oorlogvoerende mogendheden in vroegere tijden nu en dan gebruik maakten van dit middel, niet alleen bij koopvaardijschepen, maar zelfs bij oorlogsschepen, teneinde aan een vervolging te ontkomen.

Het is echter de vraag, of deze wijze van doen niet reeds zoo lang niet meer is toegepast, dat zij als verouderd beschouwd moet worden. Nu Engeland het recht beweert te hebben zich een neutrale vlag toe te eigenen ter bescherming van zijn handelsvloot, zal het gevolg zijn, dat er in dezen wereldoorlog geen grens meer zal zijn wat de onveiligheid en de kans op vernieling betreft en dat de gevaren van de neutrale scheepvaart tot in het oneindige zullen toenemen. Noodlottige vergissingen zijn dus niet te vermijden.


Bron: Algemeen Handelsblad, 10 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: