1915, week 6 Gebrek aan haver in Duitsland

In Duitsland was in februari 1915 een groot gebrek aan haver. Vrijwel alle haver die nog voor handen was, moest beschikbaar worden gesteld aan de paarden van het leger, op een kleine hoeveelheid na.

In Duitschland werd bepaald, dat alle haver ter beschikking van het leger moet blijven, behalve het quantum, dat iedere landbouwer kan bewijzen voor zaad noodig te hebben, en voor elk eenhoevig dier eene hoeveelheid van 6 centenaars. Het voeden van haver aan ander vee is streng verboden, terwijl wordt aanbevolen de als voeder beschikbaar gestelde haver te bewaren totdat de paarden het land bewerken en er dus het meeste behoefte aan hebben. Den overigen tijd moet men zich beperken tot het voederen van suikerbieten, melasse, pulp, enz.

De Telegraaf, 7 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: