1915, week 52 Onderzoek der mails voor de neutralen

Ophef eind december 1915 als een grote hoeveelheid Nederlandse post op een Amerikaans schip wordt gecontroleerd en door de Engelsen word achtergehouden. Zowel in Nederland als in Amerika leidt dit tot commotie. De Engelsen zijn echter bang voor smokkel van goederen en informatie naar Duitsland via neutrale landen als Zweden en Nederland.

De Daily News schrijft: ‘Een nieuwsagentschap te Washington deelt mede, dat de regeering der Vereenigde Staten een protest tegen het aanhouden der Amerikaansche mail van en naar Nederland voorbereidt. Wij weten niet hoe het zit met de mails naar de Vereenigde Staten, maar de andere helft van de bewering wordt zeer treffend toegelicht door de mededeeling, die gisteravond door het pers-bureau is verspreid.


Daaruit blijkt nl., dat, dank zij de waakzaamheid der marine, ongeveer vijf-en-vijftig zakken rubber, te zamen inhoudende 4000 Eng. pond, die zich tusschen de postpakketten aan boord van de ‘Oscar II’ — niet meer of minder dan Henry Ford’s beroemde vredes-arke — bevonden en bestemd waren voor een bekend vijandelijk agent in Zweden, aangehouden zijn.

De moraal van dit voorval is duidelijk. Als oorlogscontrabande naar Duitschiand kan geconsigneerd worden via Zweden, dan kan zij evengoed — en zelfs nog beter — per post via Nederland gestuurd worden. Het is daarom noodzakelijk, de voor Europa bestemde mail nauwkeurig te doorzoeken, zelfs al wordt de aflevering hierdoor vertraagd. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat thans alle voor Nederland bestemde mails, welke door Engeland waren aangehouden, hier te lande zijn ontvangen.

De mail, aan boord van het gisteren aangekomen stoomschip ‘Rembrandt’, van de Maatschappij ‘Nederland’, werd in de Downs door de Engelschen in beslag genomen.

Bron: De Tijd, 31 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: