1915, week 52 Klompen voor het leger

De drassige vaderlandse ondergrond was niet altijd ideaal voor het uitvoeren van legermanoeuvres. Om het schoeisel - en de gezondheid - van de manschappen te sparen, kregen korpsen toestemming om klompen aan te schaffen voor hun soldaten.

Commandeerende officieren van korpsen, korpsgedeelten en andere zelfstandige onderdeelen zijn bij ministerieele beschikking gemachtigd om, indien zulks in verband met de gesteldheid van den bodem, in het belang van den gezondheidstoestand van den troep en tot sparing van het schoeisel wenschelijk wordt geacht, voor hun onderhebbende manschappen klompen aan te koopen en deze te doen versterken, om te worden gedragen bij werkdiensten en bij verblijf in of bij het kwartier.

Voor zoover bedoelde voorwerpen bij demobilisatie niet ter plaatse kunnen worden opgelegd of niet meer bij het betrokken onderdeel zouden kunnen worden benut, kunnen zij aan den man in eigendom worden afgestaan. Bij de aanschaffing moet door het openen van concurrentie ‘s Rijks geldelijke belang zooveel mogelijk worden behartigd.

Bron: Het Centrum, 28 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: