1915, week 52 Kerstmis in Engeland

Ondanks de oorlog werd kerst in Engeland uitbundig gevierd. De Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatste op 30 december 1915 een verslag van hun correspondent, die met enig chagrijn vertelt over de gezelligheid op kerstavond in Londen. Wellicht dat de pro-Duitse houding van de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft bijgedragen aan de toon van het verslag.

Londen, 24 December. Kerstmis, De tweede Kerstmis. Welk een onderwerp voor een schoolopstel. Het ligt alles zoo voor de hand. Gij kunt het evengoed bedenken als ik en ik zal me daarom van bespiegelingen maar onthouden.

Arme mr. Ford! Europa is hem ten slotte toch een al te ongeschikte plaats gebleken om Kerstmis te vieren.

En toch, hier in Engeland verstaat men de kunst. Wat het meest treft in deze dagen vóór het groote feest, is dat zij net zijn als andere jaren. De schouwburgen geven de oude kinderpantomimes die bij Kerstmis hooren: de poelier hebben de gewone uitstalling van tientallen kalkoenen en ganzen: ‘s avonds hoort ge de schelle en valsche kinderstemmetjes - ik vind het niet poëtisch, ik prefereer de rommelpot - ‘carolling’, kerstliedjes zingend.

In de winkelstraten een drukte en een gedrang, waar alleen de dames tegen bestand zijn. De winkelbedienden overstelpt, afgewerkt, bijna overstuur van de drukte. Ik heb niet kunnen opmerken dat het winkelen verschilt van andere jaren. Sommige winkels verklaren, dat de menschen goedkooper dingen koopen; andere dat er geen verandering valt op te merken.
In de nijverheidsdistricten van het Noorden wordt zelfs, zoo verzekert men, veel meer gekocht dan ooit. En dat laat zich hooren. Er is nooit zulk een algemeene welvaart onder de arbeidersbevolking geweest.

Morgen zal dus weer in tallooze Engelsche huishoudens de kalkoen op tafel prijken en de vlammende kerstpudding onder toejuiching worden binnengedragen. Kerstmis is het feest, waarbij men zorgen en verdriet van zich afzet. Er zal veel vroolijkheid zijn morgen. Maar Kerstmis is ook een familiefeest. En hoe bitter zal «to dag voor velen zijn wier reunie de oorlog tot onvoltalligheid doemt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 december 1915

Bekijk de volledige krant opwww.delpher.nl.

overzicht: