1915, week 51 Toenemende artillerie-strijd aan het Vlaamsche front

Hevige beschietingen rond om Ieper eind december 1915. Zodanig dat in Zeeuws-Vlaanderen de ramen ervan trilden. Ook maakte De Telegraaf melding van Duitse versterkingen, duizenden manschappen, bij de stad Antwerpen.

VAN DE GRENS, 20 December. (Eigen bericht). Zaterdagavond om ongeveer half elf begon uit de richting Yperen het kanongebulder, dat bijna zonder ophouden tot Maandagavond voortduurde. Vanmiddag trilden de ramen in Zeeuwsch-Vlaanderen van het gedreun. In Vlaanderen loopt het gerucht, dat de geweldige beschieting van de linie bij Yperen de voorbereiding is van hevige aanvallen. Van het front is hier echter geen nieuws bekend. Alleen is er drukker spoorwegverkeer, vooral van hospitaaltreinen.

 

VAN DE BELGISCHE GRENS. 19 December. (Eigen bericht). In de laatste dagen is het geluid van het kanongebulder niet van de lucht Vooral loeit het geluid als van den donder heden door de lucht en doet herinneren aan de dagen van October 1914. In de laatste weken zijn ook te Antwerpen en omgeving duizenden Duitschers aangekomen aan de grenzen o.a. te Capelle Stabroek en Lillo worden in alle haast groote werken aangelegd vooral loopgraven gemaakt, ook in deze gemeenten is de tijd aangebroken van rekwisities waarvan zij tot op heden verschoond zijn gebleven.

Bron: De Telegraaf, 21 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: