1915, week 50 Een deserteur

Soldaten uit oorlogsvoerende landen, die de grens overstaken, werden in ons land geïnterneerd. Vaak was de angst om te vechten voor hen een reden om te deserteren. Soms hadden ze er echter ook andere redenen voor, zoals bij deze Duitse soldaat. In dit geval was de liefde voor zijn Nederlandse vrouw groter dan zijn vaderlandsliefde…

Een meisje uit Silvorde (G.) was verleden week te Bienen (Rijnland) gehuwd met een Duitschen soldaat, die om te kunnen trouwen met verlof van het front naar zijn geboorteplaats was gekomen. Het ging hem evenwel aan het hart, zoo direct het huwelijksgeluk vaarwel te moeten zeggen. Na eerst van de betrokken autoriteiten verlof te hebben gekregen, om zijn meubels naar Nederland te mogen overbrengen, heeft hij thans zelf de wijk naar ons land genomen.

Toen men dit in zijn Heimat gewaar werd, werden zijn vader en de pastoor van Bienen naar Silvolde afgevaardigd om hem te bewegen het vaderland weer te dienen. Hun gang was echter tevergeefs. Hij had zijn vrouwtje liever dan zijn vaderland en wilde daarom maar in ons land deserteur blijven.

Bron: Het Centrum, 17 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: