1915, week 5 Spionnenvrees door de Duitsers

Om smokkel van spionnen en informatie tegen te gaan, mochten grensoverschijdende Nederlandse treinen van de Noord Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS) vanaf 1 februari niet verder rijden dan het eerste station op Duits grondgebied.

Tot nu toe reden de treinen der Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Mij. met Nederlandsch personeel tot Goch, het derde station in Duitschland. Van 1 Februari a.s. af echter mag het Nederlandsche materiaal en personeel echter slechts tot het eerste station op Duitsch gebied, nl. Hassum, rijden, waar een trein der Pruisische Staatsspoor gereed staat om de reizigers over te nemen en die ze wederkeerig tot Hassum brengt. Deze maatregel werd, naar wij vernemen, genomen uit vrees voor spionage en smokkelen van schrifturen.

Bron: De Telegraaf, 31 januari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: