1915, week 5 Belgische vluchtelingen voetballen in Rotterdam

Dat Belgische vluchtelingen tijdens hun verblijf in Nederland voetbal speelden als afleiding, werd niet door iedereen gewaardeerd. Sommigen vonden dit niet gepast richting de Belgische soldaten aan het front. Toch riep de Nieuwe Rotterdamsche Courant de lezers op om de voetbalploeg van Belgische vluchtelingen te steunen in hun wedstrijd tegen de Rotterdamse voetbalclub V.O.C.

Er zijn onlangs in de sportpers breedvoerige beschouwingen gewijd aan het feit, dat de Belgische vluchtelingen, die hier vertoeven voor hun vermaak gaan voetballen. Men vond dat niet erg sympathiek en een onzer confrères - leunend in zijn gemakkelijken bureaustoel — verwees hun met een majesteitelijk gebaar „naar het front !” Anderzijds steunde men de Belgen en vond men het begrijpelijk, dat ze, nu ze eenmaal hier waren, wat afleiding wilden hebben.

Het is tot een strijd geworden….. natuurlijk, de sportwereld zou de sportwereld niet zijn! Evenwel, we zullen ons in dien strijd niet mengen en ons bepalen tot de aankondiging van den wedstrijd van heden, dien de Belgen aan den Schieweg tegen V.O.C. zullen spelen. Men heeft uit de opgave van de ploegen gezien, dat er goede krachten onder de vluchtelingen schuilen, die er zeker toe in staat geacht kunnen worden V.O.C. goed partij te geven. Dit zal er al vast toe bijdragen, dat vanmiddag het voetbalminnend Rotterdam zich opmaakt om van den strijd getuige te zijn. Bovendien men doet met een bezoek een weldadig werk, aangezien de ontvangst voor liefdadige doeleinden bestemd wordt. Als het weer nu wat meewerkt kan men den middag aangenaam op het terrein van V.O.C. doorbrengen.
(…)

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 januari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: