1915, week 49 St. Nicolaasfeest in het vluchtoord Uden

Het sinterklaasfeest is een kinderfeest. En de goedheiligman kwam niet alleen op bezoek bij de Nederlandse kinderen, maar ook bij de Belgische kinderen in het vluchtoord Uden. Hij bracht cadeautjes, chocolademelk en speculaas en wees de Belgische kinderen erop dat zij dit vooral te danken hadden aan de vrijgevigheid van hun Nederlandse leeftijdsgenootjes.

Men schrijft ons: Oorverdoovend was het gejuich van de Beligsche vluchtelingentjes op het oogenblik dat de goede Sint, gevolgd door 4 zwarte knechts Maandag zijn intrede deed in de feestzaal. Fanfares en gezang wisselden elkander af en ik had zoo het idee, dat St. Nicolaas zelf even verbaasd was over de ontvangst als de kindertjes, voor wie hij zijne goede gaven kwam brengen.

Nadat met eenige moeite stilte was verkegen, hield hij een toespraak, waarin hij begon er de kinderen van dit vluchtoord op te wijzen, dat zij alles wat hun heden zou worden aangeboden te danken hadden aan de Nederlandsche kindertjes, die hem gezegd hadden, wij hebben toch zooveel, geef van onzen overvloed veel, zeer veel aan onze ongelukkige stamverwantjes, die in het Vuchtoord Uden vertoeven. Onthoudt dat goed, kindertjes en blijf er altijd dankbaar voor.


Veertien honderd kleuters hebben genoten van speculaas en chocolade, terwijl nog aan ieder een klein geschenk en een nuttig kledingstuk (wollen das) kon worden vertrekt. Eere aan de commissie, die dat feest heeft georganiseerd en dank aan de velen, die haar in de gelegenheid hebben gesteld het op die wijze te kunnen uitvoeren.

Bron: De Telegraaf, 8 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: