1915, week 47 Steun aan gemobiliseerde middenstanders

Gemobiliseerde soldaten, die in het dagelijks leven een eigen winkel of bedrijf hadden, liepen uiteraard inkomsten mis. Speciaal voor en door hen werd een steunfonds opgericht, waaruit ze financiële steun zouden kunnen krijgen.

Er is in wording de oprichting van een National tot steun aan gemobiliseerde middenstanders. De bedoeling is aan credietbehoevende gemobiliseerden uit den middenstand bij klein verlof of demobilisatie financieelen steun te verleenen.
Een voorloopig comité, uitsluitend bestaande uit gemobiliseerde middenstanders, heeft reeds de voorbereidende stappen tot de oprichting der Vereeniging gedaan en is aldus samengesteld: W.F. Gaasterland, Watergraafsmeer, voorzitter; P. Waalewijn Jr., secretaris; C. Wernekinck, penningmeester; C. Koel en G. C Vegting, commissarisen.


Het correspondentieadres is tijdelijk gevestigd bij den voorzitter W.F. Gaasterland, Watergraafsmeer.
Verschillende officieele personen, waaronder de hogsten in den lande hebben zich bereid verklaard, hunne medewerking voor het doel te verleenen. In een spoedig in Amsterdam te houden vergadering van belanghebbenden, zal worden getrecht aan het plan vasten vorm te geven.

Bron: De Telegraaf, 16 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: